Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poruchy stability u pacientů s hereditární motoricko-senzorickou neuropatií
Název práce v češtině: Poruchy stability u pacientů s hereditární motoricko-senzorickou neuropatií
Název v anglickém jazyce: Stability disturbances in patients with hereditary motor and sensory neuropathy
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.09.2009
Datum zadání: 17.09.2009
Datum a čas obhajoby: 22.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2009
Oponenti: doc. MUDr. František Véle, CSc.
  MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK