Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sňatek arcivévody Františka Ferdinada d'Este s hraběnkou Žofiíí Chotkovou
Název práce v češtině: Sňatek arcivévody Františka Ferdinada d'Este s hraběnkou Žofiíí Chotkovou
Název v anglickém jazyce: The Wedding of Archduke Franz Ferdinand of Austria-Este with Countess Chotek
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.09.2009
Datum zadání: 16.09.2009
Datum a čas obhajoby: 14.09.2009 00:00
Místo konání obhajoby: katedra OVF
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK