Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politika zaměstnanosti v České republice a ve Francii
Název práce v češtině: Politika zaměstnanosti v České republice a ve Francii
Název v anglickém jazyce: Politics of employment in Czech Republic and in France
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.09.2009
Datum zadání: 16.09.2009
Datum a čas obhajoby: 14.09.2009 00:00
Místo konání obhajoby: katedra OVF
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Zuzana Kubišová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK