Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stravovací režim softballového družstva na soustředění
Název práce v češtině: Stravovací režim softballového družstva na soustředění
Název v anglickém jazyce: Dietary regime of a softball team during a training camp
Klíčová slova: Sportovní výživa, softball, jídelníček, energetická potřeba, trénink žen
Klíčová slova anglicky: Sports nutrition, softball, diet, energetic coverage, women´s workout
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.09.2009
Datum zadání: 19.01.2011
Datum a čas obhajoby: 06.05.2011 13:30
Místo konání obhajoby: seminární místnost KSH
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:13.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.05.2011
Oponenti: Mgr. Petra Pravečková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Zpracovat rešerši literatury v dané problematice
2. Na základě literatury zpracovat anketu o stravovacích návycích sledovaných osob
3. Vybrat sledovaný soubor
4. Standardizovat dotazník
Seznam odborné literatury
Clarková, N. (2000). Sportovní výživa. Praha: Grada
Dovalil, J. a kol. (2002). Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia
Fořt, P. (1998). Výživa nejen pro kulturisty. Pardubice: Svět kulturistiky
Fořt, P. (2002). Sport a správná výživa. Praha: Ikar
Havlíčková, L. a kol. (2006). Fyziologie tělesné zátěže I. Praha: Karolinum.
Jeukendrup, A. & Gleeson, M. (2010). Sport nutrition: anintroduction to energy production and performance. Human kinetics publishers - US
Kohlíková, E. (2000). Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka. Praha: Karolinum
Kohlíková, E. (2004). Fyziologie člověka. Praha: FTVS UK
Leibe, R. L., Rosenbaum, M. & Hirsch, J. (1995). Changes in energy expenditure resulting from altered body weight. N Engl J Med.
Málková, I. a kol. (2008). Energetické hodnoty potravin. Praha: Stob
Mandelová, L., Hrnčiříková, I. (2007). Základy výživy ve sportu. Brno: MU
Maughan, R. J., Burke, L. M. (2006). Výživa ve sportu. Praha: Galen
Melichna, J. a kol. (1995). Fyziologie tělesné zátěže II. – Speciální část – 2. díl. Praha: Karolinum
Odstrčil, J., Odstrčilová, M. (2006). Chemie potravin. Brno: NCO NZO
Oliveriusová L. a kol. (2006). Vitamíny a minerální látky při hubnutí: ano, či ne?, Praha: Stob
Pařízková, J., Lisá, L. et al. (2007). Obezita v dětství a dospívání. Karolinum: Galén
Semiginovský, B., Vránová, J. (1992). Fyziologická chemie pro posluchače FTVS. Praha: Karolinum
Trojan, S. a kol. (2003), Lékařská fyziologie. Praha: GradaElektronické zdroje

Kadlecová, R. (2003). Historie softballu. Převzato 21.2. 2011 z http://is.muni.cz/th/102389/fsps_b/textprace.pdf
Sabat.cz. Pravidla softballu. Převzato 21.2. 2011 z http://www.sabat.cz/poradame/pravidla.htm
EOD.cz. Vitamíny a minerály. Převzato 17.3. 2011 z
www.eod.cz/doporucena-denni-davka-vitaminu-a-mineralu
Topendsports.com. WHR. Převzato 7.3. 2011 z http://www.topendsports.com/testing/tests/WHR.htm
Dobšíček, M. (2001). Vzorec pro výpočet E potřeby. Převzato 8.3. 2011 z http://moon.felk.cvut.cz/~pjv/Jak/_jine/j764/doc/matematika.htm
Předběžná náplň práce
Cílem práce je sestavit jídelníček odpovídající energetickým a nutričním potřebám při fyzické zátěži na soustředění žen ve věku 18 až 25 let bez let bez zvláštních výživových preferencí s použitím programu FitLinie 5.82.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Cílem práce je sestavit jídelníček odpovídající energetickým a nutričním potřebám při fyzické zátěži na soustředění žen ve věku 18 až 25 let bez let bez zvláštních výživových preferencí s použitím programu FitLinie 5.82.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK