Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Sociální rehabilitace dospělých osob s mentálním postižením v programu zpracování ovčí vlny
Název práce v češtině: Sociální rehabilitace dospělých osob s mentálním postižením
v programu zpracování ovčí vlny
Název v anglickém jazyce: Social rehabilitation for adults with learning disabilities
in program of wool processing
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2009
Datum zadání: 18.09.2009
Datum a čas obhajoby: 21.09.2009 09:00
Místo konání obhajoby: Praha katedra speciální pedagogiky
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Olga Pařízková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK