Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Pracovní poměr úředníka územního samosprávného celku
Název práce v češtině: Pracovní poměr úředníka územního samosprávného celku
Název v anglickém jazyce: Employment Relationship between a Clerk and a Territorial
Self-Government Unit
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2009
Datum zadání: 15.09.2009
Datum a čas obhajoby: 17.01.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:02.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2011
Oponenti: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK