Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktivní poslech hudby
Název práce v češtině: Aktivní poslech hudby
Název v anglickém jazyce: The Active Music Reception
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Jaroslav Herden, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2009
Datum zadání: 15.09.2009
Datum a čas obhajoby: 15.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK