Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Organizace kulturního života v rámci činnosti Městského kulturního střediska
Název práce v češtině: Organizace kulturního života v rámci činnosti Městského kulturního střediska
Název v anglickém jazyce: The Organization of Cultural Life in the City Cultural Center
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2009
Datum zadání: 15.09.2009
Datum a čas obhajoby: 14.09.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Jana Veverková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK