Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Úloha sbormistra v muzikálovém žánru
Název práce v češtině: Úloha sbormistra v muzikálovém žánru
Název v anglickém jazyce: Role of the Choirmaster in the Genre of the Musical
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Jana Veverková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2009
Datum zadání: 15.09.2009
Datum a čas obhajoby: 14.09.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK