Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Maximálně věrohodné odhady v časových řadách
Název práce v češtině: Maximálně věrohodné odhady v časových řadách
Název v anglickém jazyce: Maximum likelihood estimators in time series
Klíčová slova: maximálně věrohodný odhad, časová řada, autoregresní posloupnost, posloupnost klouzavých součtů
Klíčová slova anglicky: maximum likelihood estimation, time series, autoregressive process, moving average process
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2010
Datum zadání: 10.11.2010
Datum a čas obhajoby: 05.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2011
Oponenti: Mgr. Markéta Zikmundová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Uchazečka se seznámí se základními modely časových řad. Odvodí odhady parametrů metodou maximální věrohodnosti v několika konkrétních modelech uvažujících závislosti mezi pozorováními. Analyticky nebo numericky provede porovnání s jinými možnými odhady.
Seznam odborné literatury
J. D. Hamilton (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton.

Z. Prášková (2004): Základy náhodných procesů II, Karolinum, Praha.
Předběžná náplň práce
Metoda maximální věrohodnosti v modelech se závislými pozorováními.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Maximum likelihood method in models with dependent observations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK