Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obezita u pacientů s psoriázou jako rizikový faktor ischemické choroby srdeční
Název práce v češtině: Obezita u pacientů s psoriázou jako rizikový faktor ischemické choroby srdeční
Název v anglickém jazyce: Obesity in Patiens with Psoriasis as a Risk Factor of Ischemic Heart Disease
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-DERM)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.06.2009
Datum zadání: 14.06.2009
Datum a čas obhajoby: 08.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK