Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Detail jako komponenta celku
Název práce v češtině: Detail jako komponenta celku
Název v anglickém jazyce: Details as a Component of the Ensemble
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Jaroslav Dvořák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.09.2009
Datum zadání: 14.09.2009
Datum a čas obhajoby: 09.09.2009 00:00
Místo konání obhajoby: UK PedF - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. ak. mal. Jiří Kornatovský
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK