Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Křížová cesta
Název práce v češtině: Křížová cesta
Název v anglickém jazyce: Calvary
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Jaroslav Dvořák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.09.2009
Datum zadání: 14.09.2009
Datum a čas obhajoby: 10.09.2009 00:00
Místo konání obhajoby: UK PedF - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jakub Synecký
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Jakub Synecký
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK