Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metody statistické inference založené na matici vzdáleností
Název práce v češtině: Metody statistické inference založené na matici vzdáleností
Název v anglickém jazyce: Distance-based testing
Klíčová slova: nepodobnost, testování založené na nepodobnostech, mnohorozměrná analýza, Mantelův test, test ANOSIM, test MRPP
Klíčová slova anglicky: dissimilarity, distance-based analysis, multivariate analysis, Mantel test, ANOSIM test, MRPP test
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.10.2009
Datum zadání: 12.10.2009
Datum a čas obhajoby: 07.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:04.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Posluchač(ka) se seznámí s existujícími metodami testování statistických hypotéz, kde vstupem
je matice vzdáleností a pomocí simulací (a dle možnosti i analytických metod) prozkoumá postupy
navržené v literatuře.Seznam odborné literatury
Anderson, M. J. (2006). Distance-based tests for homogeneity of multivariate dispersions. Biometrics, 62:245-253.

Legendre, P. and Anderson, M. J. (1999). Distance-based redundancy analysis: testing multispecies responses in multifactorial ecological experiments. Ecol. Monogr., 69:1-24.

Legendre, P. and Legendre, L. (1998). Numerical Ecology. Elsevier Science, Amsterdam.

McArdle, B. H. and Anderson, M. J. (2001). Fitting multivariate models to community data: A comment on distance-based redundancy analysis. Ecology, 82:290-297.


Mielke, P. W. and Berry, K. J. (2007). Permutation Methods, A distance function Approach. Springer, New York.

Warton, D. I. and Hudson, H. M. (2004). A manova statistic is just as powerful as distance-based statistics, for multivariate abundances. Ecology, 85:858-874.

Předběžná náplň práce
Často je velmi obtížné najít realistický parametrický model pro mnohorozměrná data jako např. při zpracování TRFLP profilů či dat získáná pomocí microarrays. V těchto případech se data redukují na matici vzdáleností
(všech dvojic), která je mimojiné základem (v biologii a lékařství oblíbené)
shlukové analýza. Ta však nedává odpověď na velmi mnoho otázek a její výstup je vpodstatě pouze grafický.

V průběhu času bylo navrženo několik metod, jak testovat hypotézy na matici vzdáleností. Chybí však
solidní výzkum vlastností těchto metod.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK