Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj výkonnosti v trojskoku
Název práce v češtině: Vývoj výkonnosti v trojskoku
Název v anglickém jazyce: Performance development of the triple jump
Klíčová slova: trojskok, vývoj, výkon, vrcholové soutěže
Klíčová slova anglicky: triple jump, development, performance, top-level competition
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Krátký
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.09.2009
Datum zadání: 11.07.2011
Datum a čas obhajoby: 08.09.2011 15:00
Místo konání obhajoby: seminární místnost katedry atletiky
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2011
Oponenti: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BERAN, P. a kolektiv. Atletika do kapsy – skoky. 1vyd. Praha: Olympia, 1976. ISBN 27-053-76.

BULLARD E., KNUTH L. Triple jump encyclopedia, 1th ed. Pasadena: The Athletic press, 1977. ISBN: 0-87095-057-6.

DEUTSCHER LEICHTATLHLETIK-VERBAND. Final Report - Triple Jump. Biomechanics Report Word Championschips 2009 Berlin. [online]. [cit. 2011-07-23]. Dostupné z: http://www.iaaf.org/mm/Document/Development/Research/05/64/48/20100415080616_httppostedfile_6-BiomechanicsReportWCBerlin2009_TripleJump_19913.pdf.

DOVALIL, J. a kolektiv. Výkon a trénink ve sportu. 3.vyd. Praha: Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-130-1.

European Athletics Association [online]. 2000 [cit. 2011-07-10]. European Championschips 1934 - 2010. Dostupné z WWW: <http://www.european-athletics.org/event-result-database-european-championships.html>.

HÁJEK, J. Antropomotorika. Praha: Univerzita Karlova, 2001. ISBN 80-7290-063-3.

HNÍZDIL, J. a kolektiv. Doping aneb zákulisí vrcholového sportu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-776-1.

CHOUTKA M., DOVALIL J. Sportovní trénink. 2 vyd. Praha: Olympia, 1991. ISBN 80-7033-099-6.

International Association of Athletics Federation [online]. 1996 - 2009 [cit. 2011-08-01]. TOP list 2000 - 2010. Dostupné z WWW: <http://iaaf.org/statistics/toplists/index.html>.

International Association of Athletics Federation [online]. 1996 - 2009 [cit. 2011-07-16]. IAAF World Championschips in Athletics 1983 - 2009. Dostupné z WWW: <http://iaaf.org/history/index.html#WCH>.

JIRKA, J. a kolektiv. Kdo byl kdo v české atletice. 2.vyd. Praha: Olympia, 2004. ISBN 80-7033-864-4.

KNĚNICKÝ, K. a kolektiv. Technika lehkoatletických disciplín. 1.vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. ISBN 43-08-02.

LAGUS, F. Lehká atletika. 1.vyd. Praha: Vydavatelství ,, Sfinx“, 1920.

NEKOLA, J. Doping a sport. 1 vyd. Praha: Olympia, 2000. ISBN 80-7033-1372.

OGANDZHANOV A.L., TCHESNOKOV N.N. Efficiency of start in track and field athletics jumps. [online]. [cit. 2011-07-23].
Dostupné z: http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2005N3/p9-13.htm.

PERIČ T., DOVALIL J. Sportovní trénink. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-2118-7.

PORTNOY, G. Differences in some triple jump rhythm parametres. Modern Athlete & Coach, 1997, roč.35, č.1, str. 11-12.

PŘÍHODA, Z., Atletika do kapsy 15. Trojskok. 1.vydání. Praha : Sportovní a turistické nakladatelství, 1963. 1-38 str.

Sports Reference [online]. 2000 - 2011 [cit. 2011-07-16]. Novodobé LOH 1896 - 2008. Dostupné z WWW: <http://www.sports-reference.com/olympics/summer/>.

Sports Reference [online]. 2000 - 2011 [cit. 2011-07-13]. Tělesná hmotnost a výška. Dostupné z WWW: < http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/>.

VACULA, J. a kolektiv. Trénink lehkoatletických disciplín. 2.vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975.

VELEBIL, V. a kolektiv. Atletické skoky. 1.vyd. Praha: Olympia, 2002. ISBN 80-7033-769-9.
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této práce je sledování a analýza vývoje výkonnosti v trojskoku mužů, tedy vývoje světového rekordu v trojskoku, vývoje výkonnosti trojskokanů na vrcholných soutěžích typu LOH, MS, ME a sledování vývojových tendencí v letech 2000 – 2010 u 10, 30 a 50 nejlepších trojskokanů světa. Vedlejším cílem je sledování vlivu různých činitelů, které výkon ovlivňují.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is observation and analysis of the performance in the triple jump. The work discusses the development in the world records in the triple jump, the development of triple jumpers on the top-level competitions such as OG, WC, EC, and the observation of the developmental trends in the years between 2000 – 2010 of the top ten, thirty and fifty triple jumpers in the world. The secondary aim is to investigate different factors, that influence the triple jumper´s performance.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK