Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Název práce v češtině: Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Název v anglickém jazyce: Crimes relatring to the abuse of addictive substances
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.09.2009
Datum zadání: 12.09.2009
Datum a čas obhajoby: 11.09.2009 10:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2009
Oponenti: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK