Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metoda bootstrap ve finančních časových řadách
Název práce v jazyce práce (slovenština): Metoda bootstrap ve finančních časových řadách
Název práce v češtině: Metoda bootstrap ve finančních časových řadách
Název v anglickém jazyce: Bootstrap in financial time series
Klíčová slova: bootstrap, podmienená heteroskedasticita, časové rady
Klíčová slova anglicky: bootstrap, conditional heteroskedasticity, time series
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2009
Datum zadání: 02.11.2009
Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Oponenti: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Posluchač se seznámí se základním principem metody bootstrap. Dále se zaměří na její použití v neparametrické regresi a autoregresi a při modelování a statistickém zpracování nelineárních finančních časových řad. Představí jednotlivé varianty , které porovná pomocí simulačních experimentů. Ukáže aplikace na reálných datech.


Seznam odborné literatury
Franke, J; Kreiss, J.-P.; Mammen, E.
Bootstrap of kernel smoothing in nonlinear time series.
Bernoulli 8, No.1, 1-37 (2002).

Franke, J.; Kreiss, J.-P.; Mammen, E.; Neumann, M.H.
Properties of the nonparametric autoregressive bootstrap.
J. Time Ser. Anal. 23, No. 5, 555-585 (2002)

Franke, J.; Neumann, M. H.; Stockis, J.-P.
Bootstrapping nonparametric estimators of the volatility function.
J. Econom. 118, No. 1-2, 189-218 (2004).

Härdle, W. Horowitz, J.; Kreiss, J.-P.
Bootstrap methods for time series.
Int. Stat. Rev. 71, No. 2, 435-459 (2003).

Neumann, Michael H.; Kreiss, Jens-Peter
Regression-type inference in nonparametric autoregression.
Ann. Stat. 26, No.4, 1570-1613 (1998).

Shao, J., Tu, D.
The Jackknife and Bootstrap. Springer, New York (1995)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK