Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klostermannova Šumava. Obraz Šumavy v povídkách a románech Karla Klostermanna
Název práce v češtině: Klostermannova Šumava. Obraz Šumavy v povídkách a románech Karla Klostermanna
Název v anglickém jazyce: Klostermann¨s bohemian forest. The picture of the Bohemian Forest in Klostermann´s
tales and novels
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka a katedra české literatury (41-KCJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Anna Stejskalová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.09.2009
Datum zadání: 11.09.2009
Datum a čas obhajoby: 11.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Drahoslava Pechová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK