Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Erotické motivy v díle Svatavy Antošové
Název práce v češtině: Erotické motivy v díle Svatavy Antošové
Název v anglickém jazyce: Erotic motives in Svatava Antošová´s work
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka a katedra české literatury (41-KCJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.09.2009
Datum zadání: 11.09.2009
Datum a čas obhajoby: 10.09.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK