Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Model aplikace technologie RFID, NFC a trendy elektronizace zdravotnictví v ČR v letech 2008-2013
Název práce v češtině: Model aplikace technologie RFID, NFC a trendy elektronizace zdravotnictví v ČR
v letech 2008-2013
Název v anglickém jazyce: Application of RFID, NFC and Trends of Electronization of Public Health
in Czech Republic in Years 2008-2013
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK (11-00170)
Vedoucí / školitel: MUDr. Petr Kocna, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.09.2009
Datum zadání: 10.09.2009
Datum a čas obhajoby: 15.09.2009 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2009
Předmět: Obhajoba diplomové práce I (B01228)
Oponenti: prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK