Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazyková analýza reklamních textů z hlediska genderové problematiky
Název práce v češtině: Jazyková analýza reklamních textů z hlediska genderové problematiky
Název v anglickém jazyce: Linguistic analysis of advertising texts from the gender point of view
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka a katedra české literatury (41-KCJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.09.2009
Datum zadání: 10.09.2009
Datum a čas obhajoby: 10.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK