Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alternativy nejmenších čtverců
Název práce v jazyce práce (slovenština): Alternativy nejmenších čtverců
Název práce v češtině: Alternativy nejmenších čtverců
Název v anglickém jazyce: Least Squares Alternatives
Klíčová slova: základní metoda nejmenších čtverců, metoda dátovo nejmenších čtverců, orgtogonální metoda nejmenších čtverců, metoda nejmenších vážených čtverců, metoda useknutých nejmenších čtverců
Klíčová slova anglicky: ordinary least squares, data least squares, total least squares, least weighted squares, least trimmed squares
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2012
Datum zadání: 26.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2012
Datum a čas obhajoby: 25.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2013
Oponenti: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Nejmenší čtverce jsou jedna ze základních metod pro odhadování neznámých parametrů v regresních modelech. Byly navrhnuty jejich různé alternativy, rozšíření a zobecnění. Cílem práce je sumarizovat některé doposud známé přístupy, vycházející z nejmenších čtverců, případně navrhnout další možné varianty. Nastudované metody budou aplikovány v simulační studii a taktéž na reálná data.

Seznam odborné literatury
[1] C. R. Rao, H. Toutenburg, A. Fieger, C. Heumann, T. Nittner, S. Scheid: Linear Models: Least Squares and Alternatives. Springer Series in Statistics, 1999
[2] S. van Huffel, J. Vandewalle: The Total Least Squares Problem: Computational Aspects and Analysis. SIAM, Philadelphia, PA, 1991

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK