Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Characterization of highly porous Pd-modified SnO2 sputtered thin films for H2 detection
Název práce v češtině: Charakterizace vysoce porézních Pd-modifikovaných SnO2 naprášovaných tenkých vrstev pro detekci H2
Název v anglickém jazyce: Characterization of highly porous Pd-modified SnO2 sputtered thin films for H2 detection
Klíčová slova: magnetronové naprašování, GLAD, XRD, XPS, SRPES, SEM, TEM, plynový konduktometrický senzor
Klíčová slova anglicky: magnetron sputtering, GLAD, XRD, XPS, SRPES, SEM, TEM, gas sensitivity (response) measurements
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2009
Datum zadání: 29.09.2009
Datum a čas obhajoby: 25.06.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2015
Oponenti: Ing. Petr Jiříček, CSc.
  RNDr. Břetislav Šmíd, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK