Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociálno-psychologické príčiny a legalizácia holocaustu
Název práce v jazyce práce (slovenština): Sociálno-psychologické príčiny a legalizácia holocaustu
Název práce v češtině: Sociálněpsychologické příčiny a legalizace holocaustu
Název v anglickém jazyce: Social and psychological grounds for, and legalization of the holocaust
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.09.2008
Datum zadání: 08.09.2008
Datum a čas obhajoby: 03.09.2009 14:00
Místo konání obhajoby: PFUK
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2009
Oponenti: doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK