Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sekundární předložky (v rusko-česko-ukrajinském kontextu)
Název práce v češtině: Sekundární předložky (v rusko-česko-ukrajinském kontextu)
Název v anglickém jazyce: Secondary prepositions (in Russian-Czech-Ukrainian context)
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Věra Lendělová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.09.2009
Datum zadání: 04.09.2009
Datum a čas obhajoby: 04.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Předběžná náplň práce
uzn.DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK