Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Julio-César Santoyo a jeho přínos k vývoji translatologie
Název práce v češtině: Julio-César Santoyo a jeho přínos k vývoji translatologie
Název v anglickém jazyce: Julio-Cesar Santoyo and his contribution to the development of translation studies
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.09.2009
Datum zadání: 04.09.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 04.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Slavomíra Ježková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uzn.DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK