Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strategie vzdělávacích politik. Příklad Finska a České republiky
Název práce v češtině: Strategie vzdělávacích politik. Příklad Finska a České republiky
Název v anglickém jazyce: Strategies of Educational Policies. A Comparison of the Finnish and Czech System
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.09.2009
Datum zadání: 04.09.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Ing. Peter Bolcha, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK