Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prostor ve Valle-Inclánových Sonátách
Název práce v češtině: Prostor ve Valle-Inclánových Sonátách
Název v anglickém jazyce: Space in Valle-Inclán's Sonatas
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Michal Fousek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.09.2009
Datum zadání: 04.09.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 04.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK