Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ženský orgazmus
Název práce v jazyce práce (slovenština): Ženský orgazmus
Název práce v češtině: Ženský orgasmus
Název v anglickém jazyce: Female orgasm
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.09.2009
Datum zadání: 04.09.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 11.06.2009 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
  MUDr. Ivo Procházka, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK