Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Impact of Institutions on Cross-Border Price Dispersion
Název práce v češtině: Vliv institucí na přeshraniční rozptyl cen
Název v anglickém jazyce: Impact of Institutions on Cross-Border Price Dispersion
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.08.2008
Datum zadání: 24.08.2008
Datum a čas obhajoby: 09.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2009
Oponenti: prof. Roman Horváth, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK