Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zaměstnanecké benefity a jejich zhodnocení z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele
Název práce v češtině: Zaměstnanecké benefity a jejich zhodnocení z
pohledu zaměstnance i zaměstnavatele
Název v anglickém jazyce: Emploee benefits - evaluation and attitudes
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Ing. Irena Kemény
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.08.2008
Datum zadání: 24.08.2008
Datum a čas obhajoby: 08.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2009
Oponenti: Ing. Monika Hollmannová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK