Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ekonómia a religiozita
Název práce v jazyce práce (slovenština): Ekonómia a religiozita
Název práce v češtině: Ekonomie a náboženství
Název v anglickém jazyce: Economics and Religiosity
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.08.2008
Datum zadání: 24.08.2008
Datum a čas obhajoby: 08.09.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2009
Oponenti: prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK