Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Harmonizace profesního a rodinného života žen v České republice
Název práce v češtině: Harmonizace profesního a rodinného života žen v České republice
Název v anglickém jazyce: Reconciliation of profesional and family life in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2009
Datum zadání: 01.09.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 08.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Tereza Raisová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK