Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nutričná podpora u kriticky chorých pacientov
Název práce v jazyce práce (slovenština): Nutričná podpora u kriticky chorých pacientov
Název práce v češtině: Nutriční podpora u kriticky nemocných pacientů
Název v anglickém jazyce: Nutritional support in critically ill pattients
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV (12-ARO)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. František Duška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.08.2009
Datum zadání: 31.08.2009
Datum a čas obhajoby: 24.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK