Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv fyzioterapie na neurofyziologickém podkladě na klinické projevy a imunologické parametry nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
Název práce v češtině: Vliv fyzioterapie na neurofyziologickém podkladě na klinické projevy a
imunologické parametry nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
Název v anglickém jazyce: The Effect of Neurophysiologically Based Physiotherapy on the Clinical Display
and Immunology of Patients wits MS
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.08.2009
Datum zadání: 28.08.2009
Datum a čas obhajoby: 02.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2009
Oponenti: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK