Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Legitimita dánských referend o Smlouvě o Evropské uniii
Název práce v češtině: Legitimita dánských referend o Smlouvě o Evropské uniii
Název v anglickém jazyce: Legitimacy of the Danish refendums on the Treaty on European Union
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2008
Datum zadání: 22.05.2008
Datum a čas obhajoby: 17.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2009
Oponenti: Bc. Radko Hokovský, M.A., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK