Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití internetu ve výuce anglického jazyka
Název práce v češtině: Využití internetu ve výuce anglického jazyka
Název v anglickém jazyce: Internet use in teaching English language
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.08.2009
Datum zadání: 27.08.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 10.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK