Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Ptačí chřipka
Název práce v češtině: Ptačí chřipka
Název v anglickém jazyce: Birds Influenza
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky (12-EPID)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.01.2009
Datum zadání: 01.01.2009
Datum a čas obhajoby: 17.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:16.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK