Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fytoremediace: strukturální charakteristiky rostlin pod vlivem těžkých kovů
Název práce v češtině: Fytoremediace: strukturální charakteristiky rostlin pod vlivem těžkých kovů
Název v anglickém jazyce: Phytoremediation: structural characteristics of plants under heavy metal effect
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2009
Datum zadání: 16.11.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:18.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2010
Oponenti: RNDr. Radka Podlipná, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
RNDr. Petr Soudek, Ph.D.
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Ve vyspělých zemích je častým problémem kontaminace půd těžkými kovy Jednou z cest, jak půdy dekontaminovat je fytoremediace, tedy odstranění kontaminantů pomocí rostlin, které mají schopnost je hyperakumulovat. Míra schopnosti rostlin akumulovat těžké kovy se ovšem u různých druhů velmi liší. Stejně tak se liší i fyziologické změny, které působení těžkých kovů v rostlinách různých druhů vyvolává.
Cílem bakalářské práce je formou literární rešerše shrnout? poznatky o vlivu těžkých kovů na změny anatomické stavby rostlin ve vztahu k fyziologickým funkcím rostlin.
Práce může pokračovat diplomovou prací, která se bude věnovat změnám v anatomické a morfologické stavbě pokusných rostlin vystavených různým úrovním kontaminace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK