Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genderové stereotypy v zobrazování mezilidských vztahů ve dvou vybraných dílech Oty Hofmana
Název práce v češtině: Genderové stereotypy v zobrazování mezilidských vztahů ve dvou vybraných dílech Oty Hofmana
Název v anglickém jazyce: Gender Stereotypes in Displaying Relationships in Two Works of Ota Hofman
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genderových studií (24-KGS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.08.2008
Datum zadání: 21.08.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.08.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK