Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti integrace výuky zeměpisu a výtvarné výchovy
Název práce v češtině: Možnosti integrace výuky zeměpisu a výtvarné výchovy
Název v anglickém jazyce: Possibilities of integration of geography and art
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2009
Datum zadání: 22.04.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2011
Oponenti: RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK