Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poloha textu na ose mluvenost-psanost při simultánním tlumočení do jazyka A, resp. jazyka B
Název práce v češtině: Poloha textu na ose mluvenost-psanost při simultánním tlumočení do jazyka A, resp. jazyka B
Název v anglickém jazyce: Position of a text on the oral-literate continuum in simultaneous interpreting into language A and B
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Rejšková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.08.2009
Datum zadání: 19.08.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK