Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Matti Suuronen a plastová architektura šedesátých let
Název práce v češtině: Matti Suuronen a plastová architektura šedesátých let
Název v anglickém jazyce: Matti Suuronen and plastic architecture of the sixties
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.08.2009
Datum zadání: 17.08.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 14.09.2009 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK