Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klášterní kostel sv. Josefa v Moravské Třebové v kontextu barokní architektury
Název práce v češtině: Klášterní kostel sv. Josefa v Moravské Třebové v kontextu barokní architektury
Název v anglickém jazyce: Monastery church of St. Joseph in Moravská Třebová in context of Baroque architecture
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Macek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.08.2009
Datum zadání: 17.08.2009
Datum a čas obhajoby: 14.09.2009 10:30
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK