Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Egypt jako destinace cestovního ruchu se zaměřením na nabídku sportovních aktivit
Název práce v češtině: Egypt jako destinace cestovního ruchu se zaměřením na nabídku sportovních aktivit
Název v anglickém jazyce: Egypt as a destination of tourism with a focus on sport activities offers
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: Ing. Miroslava Navrátilová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.09.2008
Datum zadání: 20.09.2008
Datum a čas obhajoby: 21.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Oponenti: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK