Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vývoj a aktuální situace německého dialektu na území Ria Grande do Sul
Název práce v češtině: Vývoj a aktuální situace německého dialektu na území Ria Grande do Sul
Název v anglickém jazyce: The development and actual situation of the German dialect on the territory of Rio Grande do Sul
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Jindrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.08.2009
Datum zadání: 14.08.2009
Datum a čas obhajoby: 14.08.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 14.08.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK