Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ikonografie nejstarších obrazů s tématem Kristova narození
Název práce v češtině: Ikonografie nejstarších obrazů s tématem Kristova narození
Název v anglickém jazyce: The iconography of the oldest paintings with the theme of Christ's birth
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Hana Hlaváčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.09.2009
Datum zadání: 22.09.2009
Datum a čas obhajoby: 16.09.2009 15:30
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK