Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
St. Petersburg paradox
Název práce v češtině: St. Petersburg paradox
Název v anglickém jazyce: St. Petersburg paradox
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2009
Datum zadání: 29.09.2009
Datum a čas obhajoby: 21.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2010
Oponenti: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student(ka) se seznámí s některými možnými řešeními tohoto paradoxu.
Seznam odborné literatury
Feller, W.: An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Vol. 1, Wiley; 3 edition (1968)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK