Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální dialogické sítě před rokem 1989
Název práce v češtině: Mediální dialogické sítě před rokem 1989
Název v anglickém jazyce: The media dialogical networks before the year 1989
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2009
Datum zadání: 24.09.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK