Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrační a asimilační trend při pedagogické práci s dětmi ze sociálně specifického prostředí
Název práce v češtině: Integrační a asimilační trend při pedagogické práci s dětmi ze sociálně specifického prostředí
Název v anglickém jazyce: Integrative and assimilative trend in pedagogical work children from socially specific background
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.08.2009
Datum zadání: 07.08.2009
Datum a čas obhajoby: 24.04.2009 10:00
Datum proběhlé obhajoby: 24.04.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc.
  PhDr. Mgr. Dana Švingalová, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK